Akupunktur/Akupressur

 
   akugubbeflaskorkoppor  
 

Akupunktur/Akupressur

Är en del av den traditionella kinesiska medicinen. Akupunktur innebär att man sätter nålar på särskilda punkter på kroppen eller endast i örat, Akupressur innebär att man istället trycker på dessa punkter. 

Detta är en behandlingsmetod som använts inom den traditionella kinesiska medicinen i tusentals år och innebär att bestämda punkter på kroppen stimuleras via nålar eller tryck.
Akupunktur/Akupressur kom till Sverige på ca 1960-talet.

I Kina upptäcktes för länge sedan att stimulering av vissa punkter på huden kunde påverka olika organ och funktioner i kroppen, och att man på det sättet kunde reglera olika störningar. (Samma upptäckt har för övrigt gjorts även på andra håll i världen, vilket resulterat i olika terapier.) Fram till i dag har ca 2 000 punkter, s.k. retnings- eller akupunkturpunkter, upptäckts. Av dessa är det ca 360 st som vanligen används i behandling.

Utifrån denna erfarenhet av punkternas verkan sammanställdes teorin om ledningsbanor dem emellan, de s.k. meridianerna (chin). I dessa kanaler flödar chi eller qi, livsenergin. Qi finns överallt i kroppen, men är koncentrerad till meridianerna. Vid akupressurpunkterna når denna energi kroppsytan och är mer tillgänglig för behandling.

Avsikten med akupunkturbehandling är att påverka energiflödet i kroppen: lösa upp energiblockeringar, leda bort överflöd av energi från vissa områden till områden med för litet energi. Målet är att nå energetisk balans.


Akupunktören sticker in till  "de qi"förnimmelsen uppstår. De qi betyder ungefär att nå qi (chi) och är en speciell känsla som uppstår då trycket träffar rätt på akupressurpunkten. Beroende på vad behandlingen syftar till - dispersering (skingrande) eller tonifiering av energi - kan trycket eller nålen stimuleras med olika rörelser. Ibland tas nålen bort så fort de qi uppstått, ibland låter man den sitta kvar en stund längre. Det vanligaste är väl att nålarna får sitta kvar ca 30-40 min. 

Behandling med akupunktur eller akupressur ges efter diagnos enligt den kinesiska medicinens diagnostiska metoder och teorierna om yin och yang, de fem elementen m.m. Det finns olika sätt att behandla, allt ifrån ren symtombehandling med hjälp av lokala punkter till en generell balansering av kroppens energier, vilket är den behandlingsform som brukar kallas klassisk akupunktur. Den traditionella akupunkturen används för förebyggande och behandling av en mängd fysiska och psykiska sjukdomar.

 
 
 
 

Så som ex:
Olika typer av smärta
Allergier
Eksem
Migrän
Matsmältningsbesvär/magkatarr och liknande
PMS/Klimakteriebesvär
Ischias
Lumbago(ryggskott)

Infertilitet
Öron/näsa/halsbesvär
Depressionsrelaterade problem
Olika beroendeproblematik
Impotens
Prostatabesvär
Njur och gallstensbesvär Förkylning/Lung/hals eller Bihålebesvär 
m m

gubbe  
 

Behandlingstiden är ca en timme, lite längre första gången då diagnos ställs. (tunga, puls, allmäntillstånd samt utfrågning).

Ett sätt att förstärka behandlingen kan vara att komplettera med kinesiska örter/kosttillskott som samarbetar med akupunkturpunkterna efter samma princip.

Man kan också behandla punkterna med värme sk Moxa eller med vacum över punkter eller områden på kroppen sk koppor.

Det går även påverka meridianerna vid olika smärt/sjukdomstillstånd via olika långsamma & koncentrerade rörelser av kroppen, ex Qi gong.

 
  Tillbaka hem