Zonterapi

 
   

Zonterapi - Reflexologi

Zonterapi är ingen ny behandlingsform utan tillhör en av de äldsta metoderna för självläkning av kroppen. Man vet att zonterapi använts för över 5000 år sedan både i öst och väst. Vissa menar att metoden utvecklats av Amerikas indianer och andra att den härstammar från Orienten.Det man med säkerhet vet är att den använts av båda, sedan en mycket lång tid tillbaka.
 
I den zonterapeutiska behandlingen tillämpar vi inte skolmedicinens symtombehandling. I stället bygger vi våra metoder på de naturmedicinska teorierna om de kroppsliga sammanhangen. Den naturmedicinska sjukdomsteorin bygger på att kroppen har ett väl utvecklat kommunikationsnät för inte bara blod-, lymfa- och nervbanor utan också via meridianerna i kroppen. Enligt det synsättet är symtom just symtom, dvs ett sätt för kroppen att tala om att allt inte står rätt till.
 
Vi vet att kroppen använder smärta som varningssignal. Det vi däremot inte vet är att vi går och bär på mycket dold smärta som plötsligt kommer i dagen när någon börjar massera våra fötter.

Zoner/reflexpunkter finns i fötterna, händerna och på andra delar av kroppen, dessa kommunicerar med körtlar, organ och övriga kroppsdelar. Zonterapin är en unik metod som använder sig av tryck på dessa reflexpunkter. Trycket stimulerar och hjälper kroppen att vidmakthålla homeostas(kroppens  strävan att upprätthålla ett hälsosamt jämnviktstillstånd), så mycket som är uppnåeligt för varje enskild individ. Retningar vi åstadkommer leder till en reaktion i det område zonen svarar mot och skapar därigenom en självläkningsprocess.

De flesta smärt och sjukdomstillstånd går att påverka via Zonterapi, dock är med Zonterapi som med alla andra alternativa behandlingsformer, väldigt individuellt hur varje enskild individ påverkas.
Exempel på vad som kan behandlas är: Värk i axlar, skuldror, rygg mm, migrän, astma,allergier, tennisarmbåge, hudbesvär, eksem, psoriasis, störningar i mag- och tarmsystemet, barnlöshet, gall- och leverbesvär m m


 
  Tillbaka hem